Noble Heart

Forretning med hjerte

Noble Heart Leadership
Kernen i Noble Heart Leadership er at udvikle ledere og medarbejdere i virksomheder, som støttes af kunder, der reelt ønsker at gøre en forskel.

I fremtiden skal virksomheder i højere grad gøre sig fortjent til sine kunder og medarbejdere. Der et stort behov for, at virksomhederne i større grad forstår at aktivere medarbejdernes indre generator for at motivere dem.

Yngre genererationer af medarbejdere og ledere har et større perspektiv på arbejde og ledelse end den ældre generation. De ønsker ikke at arbejde for uinspirerende virksomheder, der kun er præget af filantropi, men de vil også gerne tjene penge.

Noble Heart Strategi giver medarbejdere og kunder muligheden for at forstå virksomhedens position, og hvilke udfordringer den skal løse. Noble Heart Leadership er balancen mellem at løse disse udfordringer, tjene penge og udvikle medarbejdere.

Ledere får lettere ved at kommunikere virksomhedens mission og vække følelser hos medarbejderne. Den enkelte og direkte kommunikation, både internt og eksternt, er med til at sikre det optimale udbytte. Der er behov for at sikre, at modtagerne forstår budskabet og handler derefter. Noble Heart Leadership gør det lettere både at lede virksomheden samt at tiltrække de rette medarbejdere.

Man undgår den trivielle eller intetsigende mission. Medarbejderne bliver motiveret af at kunne spejle egne værdier i virksomheden, og de arbejder hårdere, fordi det er værd at kæmpe for.

Med Noble Heart Leadership kan lederne forstå helheden og lede ud fra denne. Den nye generation af ledere forstår samfundets udfordringer og ønsker at deres virksomhed bidrager til at løse disse problemer. Samarbejdet med offentlige virksomheder, regeringer, interesseorganisationer, ngo’er for at nå virksomhedens ambitiøse mål er vigtigt. Lederne tiltrækkes af muligheden for at udvikle nye samarbejdsformer med mange interessenter for at opleve en større opbakning til virksomhedens mål.

Noble Heart Leadership kan bruges som et filter til at udvælge og rekruttere de rette medarbejdere. Intet er mere afgørende for, om strategien udføres, end det hold som skal udføre den. I dag udfører de fleste virksomheder personanalyser, som viser de karaktertræk, den enkelte medarbejder har. Men spørgsmålet er: Hvad med værdierne? Hvordan måles de, og hvad skal de vejes op i mod? Værdierne og værdifællesskabet er bærende i den psykologiske kontrakt, som er hjørnestenen i et længerevarende ansættelsesforhold. Fejlansættelser er en kilde til store omkostninger. Det er galt, når de opdages og endnu værre, når de ikke opdages. Noble Heart er den skabelon, som kan formalisere værdifælleskabet og gøre det ledelsesbart.

Noble Heart Strategi
Kernen i Noble Heart Strategi er en strategi, som skaber værdi for virksomheden og det omkringliggende samfund. Jeg mener, at virksomhedens arbejde med et nobelt formål ikke udelukker skabelsen af en økonomisk gevinst, men at et nobelt formål giver en række nye strategiske og økonomiske muligheder gennem en motivering af særlige ressourcer hos virksomhedens interessenter, det være sig kunder, leverandører, offentlige instanser og ikke mindst medarbejdere.

Fokus flyttes fra produktstrategi via formålsstrategi til Noble Heart Strategi. Virksomhedsfokus transformeres fra et indadskuende produktsyn og positionering af disse til et udadskuende samarbejdende syn på omverdenen, hvor viden, kompetencer og værdier sættes i spil. Virksomheder har i årevis arbejdet med formålsbestemte strategier. Med andre ord arbejder Noble Heart Strategy ikke alene med et formål og mod et mål, men med et nobelt formål som essensen i både lederskab og strategi, som den meningsdannende faktor der binder virksomheden sammen omkring en fælles følt identitet.

Det noble formål giver virksomheden identitet og er meningsbærer i forhold til dens omverden. Kunderne køber derfor ikke alene produkter, men også en andel af den mening, som det noble formål repræsenterer. Vi mener, at fremtidens nicher på markedet med gode profitter vil blive differentieret mere ud fra den mening, som produktet repræsenterer end ud fra tekniske standarder og egenskaber.

Investorer tiltrækkes i højere grad af virksomheder, som repræsenterer fremtidige end nutidige muligheder. Teknologiske landevindinger taber hurtigt terræn, og konkurrencefordele baseret på tekniske egenskaber udjævnes i stadigt hastigere grad med den stigende informationsstrøm. Anderledes forholder det sig med mening og identitet. I et samfund med større rodløshed søger flere en subkultur, som kan give dem en blivende identitet. En virksomheds fremtidige muligheder kendetegnes derfor mere af den identitet, som den leverer en andel af til forbrugerne, end de teknologiske landvindinger, som i et øjebliksbillede har givet et midlertidigt forspring.

 

 

wrapper